Tranh đá Bát Hạc Quy Viên

4.500.000

Chất liệu: 100% đá quý thiên nhiên

Kích thước: 80 x 110 (cm)

Kích thước khác: Theo yêu cầu