Tranh đá Ngôi Nhà Hạnh Phúc (mẫu 4)

Chất liệu: 100% đá quý thiên nhiên

Kích thước: 50 x 80 cm

Kích thước khác: Theo yêu cầu